Wi-Fi sprendimai viešbučiams

Projektuojame tinklą taip, kad visoje viešbučio teritorijoje būtų maksimaliai greitas ir patikimas Wi-Fi ryšys.

Jei sutriktų bent vieno Wi-Fi įrenginio darbas, būtų gautas automatinis prenešimas apie gedimą. O dėl plataus Wi-Fi padengimo lauko, darbą perimtų šalia esantis įrenginys ir ryšys nedingtų.

Visas tinklas valdomas nuotoliniu būdu (svečių skirstymas, prisijungimai, slaptažodžiai), taip pat galima atlikti tinklo diagnostiką bei matyti jo apkrovimą.

Privalumai Pasiteirauti

Wi-Fi sprendimai viešbučiams - NTT

Privalumai

Svečiams nematomas administracijos Wi-Fi tinklas

“NTT Wi-Fi Pro management” funkcionalumas leidžia sukurti ir administruoti vienas kitam nematomus Wi-Fi tinklus. Pavyzdžiui, svečiai gali nematyti administracijos tinklo.

 

Atskiri potinkliai

Atskiriame Wi-Fi tinklą į svečių, administracijos ir kitus potinklius. Tokiu būdu galima apsaugoti atskirus potinklius ir nustatyti jiems skirtingas taisykles. Šiems potinkliams ar net prisijungimo vardams galima nustatyti skirtingus interneto greičius.

 

Wi-Fi taškų įrengimo tipai

A) Į LAN tinklo rozetę montuojama stotelė (In wall)
Sienoje vietoj įprastos kompiuterinės rozetės montuojama “UniFi” bevielio ryšio stotelė, į kurią papildomai galima prijungti 2 IP įrenginius, pavyzdžiui, IP telefoną ir IP televiziją bei kt.
Rekomenduojama jau esant tinklui, nes nereikalauja papildomų tinklo instaliacijos darbų.

B) Įprasta bevielio ryšio stotelė
Montuojama sienose ar lubose.

A ir B tipo įrenginiai jungiami prie vientiso tinklo ir juos valdo Wi-Fi taškų valdymo kontroleris

Bevielio ryšio WI-FI taškų valdymo kontroleris skirtas užtikrinti optimalų „UniFi“ bevielio ryšio stotelių našumą, signalo pastovumą, tinklo saugumą bei nuolatinį bievielį ryšį judant patalpomis.

Esant poreikiui „UniFi” bevielio ryšio stoteles
galime išnuomoti.

 

Pasiteirauti

Tel. 8 5 2056000, el. paštas info@ntt.lt

Arba nurodykite savo kontaktus ir mes pateiksime jums pasiūlymą.    Array

    Scroll to top

    Mes naudojame slapukus. Slapukai reikalingi svetainės funkcionalumui bei pagerinti naudojimosi patirtį lankantis šioje svetainėje.